Nabożeństwo 20-tu sobót

Nabożeństwo 20-tu sobót różańcowych

Wdzięczni  za pontyfikat i beatyfikację  Jana Pawła II, wielkiego czciciela różańca, parafia Imienia NMP w Cieszynie- Bobrku  zapoczątkowała 21.05.2011 r. nie praktykowane dotychczas w Polsce Nabożeństwo Dwudziestu SobótRóżańcowych.

Nabożeństwo to, jako żywy pomnik Jego nauki pobłogosławił ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy , ordynariusz diecezji bielsko- żywieckiej słowami :

 

,,Kościół od wieków uznaje modlitwę różańcową i zachęca wiernych do jej odmawiania, a wierni sami do niej lgną, gdyż niesie im ona ukojenie w trudnych chwilach. Wielu przypisuje

jej uratowanie przed niebezpieczeństwami a rzesze czczą Matkę Bożą Różańcową jako Tę, która wyjednywa wybawienie. (…) Najlepszą odpowiedzią na ten papieski apel może być nabożeństwo dwudziestu sobót, które obejmuje dwudziestokrotny pełny udział w sobotniej Eucharystii oraz odmówienie w tych dniach całego różańca lub jej części. Serdecznie zachęcam kapłanów i wiernych do podjęcia tej modlitewnej praktyki, a także wysiłku zmierzającego do jej upowszechnienia. Jestem przekonany, że wkrótce przekonamy się o jej duchowej mocy.”

 

Serdecznie błogosławię temu dziełu i korzystającym z niego.

ks. bp Tadeusz Rakoczy

 

 

O NABOŻEŃSTWIE 20 SOBÓT RÓŻAŃCOWYCH POPRZEDZAJĄCYCH UROCZYSTOŚĆ KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

 

 

W wieku XVII różaniec ugruntowuje swą pozycję. Dołączono do różańca Credo i Gloria Patri ( Chwała Ojcu...).Odtąd już na trwale słowa te towarzyszą różańcowi, nobilitując go poprzez odwołanie się do Trójcy Świętej, a równocześnie wskazując, że różaniec nie jest mariocentryczny, lecz ma znacznie szerszy wymiar i odmawianie go jest jak ewangeliczna podróż.

Wtedy też wybudowano w Paryżu świątynię pod wezwaniem ,,Naszej Pani Zwycięskiej” (jest to jeden z najsławniejszych kościołów paryskich),a OO. Dominikanie zapoczątkowali odprawianie nabożeństwa 15 sobót różańcowych, które to kościół zatwierdził i obdarzył odpustami.

W dn. 16.X.2002r. papież Jan Paweł II wprowadził tajemnicę światła . Od tego momentu odprawia się nabożeństwo 20 sobót różańcowych.

,,Papież różańca”- Leon XIII w 1883r.ogłosił Encyklikę Supremi apostolatu officio, którą poświęcił modlitwie różańcowej, wskazując ją jako skuteczne narzędzie duchowe wobec bolączek społeczeństwa. To właśnie u niego mocną zachętę i oparcie do szerzenia dzieła ,,Piętnastu Sobót” otrzymywał Bartolo Longo - apostoł różańca.

W dużej mierze dzięki niemu to nabożeństwo rozpowszechniło się na całym świecie.

 

Spośród papieży również Jan Paweł II wyróżniał się w promowaniu różańca.

W 2002r. do biskupów, duchowieństwa i wiernych skierował List ApostolskiRosarium Virginis Mariae ( O Różańcu Świętym) odwołując się często do bł. Bartolo Longo, którego szczególny charyzmat oparty był na natchnieniu, jakie usłyszał w głębi serca: ,,Kto szerzy różaniec, ten jest ocalony”.

Zwłaszcza przez dzieło,, Piętnastu Sobót” rozwinął on chrystologicznego i kontemplacyjnego ducha różańca.

Dalej Jan Paweł II zachęca :

,, Odmawiajmy wytrwale Różaniec we wspólnotach kościelnych i naszych rodzinach. W trakcie powtarzanych wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy pokojem i radością Chrystusa(…).

,,jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem.(…).Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy.”

Ojciec św. w modlitwie różańcowej widział źródło mocy dla Kościoła w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa i o potrzebie jej odmawiania nieustannie nam przypominał : ,,Historia różańca pokazuje skuteczność tej modlitwy(…).Czemuż nie wziąć znowu do ręki koronki z wiarą tych, którzy byli przed nami?(…)Weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia.”

 

 

Nabożeństwo Dwudziestu Sobót Różańcowych można rozpocząć w dowolnym czasie, kontemplując przez 20 kolejnych sobót 20 tajemnic różańca świętego(od zwiastowania do wniebowzięcia NMP).

Najbardziej rozpowszechniony w kościele jest zwyczaj odprawiania nabożeństwa rozpoczynającego się dwadzieścia sobót bezpośrednio poprzedzających Święto Matki Boskiej Różańcowej.

Niezwykła praktyka Dwudziestu Sobót obejmuje udział w Eucharystii( do pełnego uczestnictwa potrzebna jest spowiedź i komunia św.) oraz rozpamiętywanie

wraz z Matką Bożą życia, męki i chwały Jezusa Chrystusa pogłębione w każdą kolejną sobotę przez odmówienie całego różańca lub przynajmniej jednej części.

W trakcie Nabożeństwa Dwudziestu Sobót jest pięć pierwszych sobótwynagradzających za grzechy świata, o które prosi Matka Boża w Fatimie ukazując się siostrze Łucji.

 

Czciciele Królowej Różańca św. przygotowują się do odebrania obfitych łask w dniu Jej uroczystości tj. w pierwszą niedzielę października.

Niebieska Królowa ujawnia upodobanie do tego nabożeństwa, darząc swoich czcicieli uzdrawiającą mocą i szczególnymi łaskami, o czym świadczą liczne świadectwa.

 

Święto to zostało ustanowione przez papieża św. Piusa V( oddanego czciciela różańca) po zwycięskiej bitwie nad Turkami pod Lepanto (7 październik 1571r.).

Ten wielki triumf przypisuje się cudownej interwencji Królowej Różańca Świętego.

Aby uwiecznić to wspaniałe zwycięstwo chrześcijaństwa, zostało ustanowione święto Matki Boskiej Zwycięskiej, które dwa lata później przyjęło nazwę święta Matki Boskiej Różańcowej .

Papież Klemens XI, po kolejnym zwycięstwie odniesionym nad Turkami pod Belgradem w roku 1716, rozszerzył to święto na cały Kościół katolicki.

Papież Leon XIII w roku 1885 polecił odmawiać różaniec przez cały październik.

 

Wyjątkowość różańcowych nabożeństw Dwudziestu Sobót można ocenić patrząc na różaniec jako na modlitwę najdroższą dla Maryi, ulubioną przez świętych, uprzywilejowaną przez papieży, rozpowszechnioną wśród narodów, potwierdzoną przez samego Pana Boga zdumiewającymi cudami i wielkimi obietnicami Najświętszej Dziewicy.

 

Dwadzieścia Sobót to skuteczny środek odkryty przez duchowość chrześcijańską do otrzymania łaski Niebios

GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH

W tygodniu:

18.00,

soboty - 9.00

W Niedzielę i Święta:

7.00, 9.00, 11.00, 18.00

 

Spowiedź Święta pół godziny przed Mszą Świętą


Kancelaria parafialna czynna:

Poniedziałek 15.00-17.00

Środa 15.00-17.00

Piątek 15.00-17.00

AKTUALNOŚCI
Główne zdjęcie najnowszej aktualności

TRIDUUM PASCHALNE 2019

GODZINY ROZPOCZĘCIA LITURGII W TRIDUUM: Msza Wieczerzy Pańskiej (Wielki Czwartek) - godzina 18.00 Liturgia Męki Pańskiej (Wielki Piątek) -...

SAKRAMENT POKUTY W WIELKIM TYGODNIU

NIEDZIELA PALMOWA: na pół godziny przed Mszami Świętymi oraz od 16.30 do 18.00 WIELKI PONIEDZIAŁEK, WTOREK I ŚRODA: od 17.00 do 18.00 WIELKI...
czytaj więcej

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Imienia Najświętszej Marii Panny w Cieszynie
ul. Kościuszki 30, 43-400 Cieszyn

tel. 660 825 134
antonidewor@hotmail.com

Zdjęcie Kościoła
Copyright © 2016 Parafia Rzymskokatolicka Imienia Najświętszej Marii Panny w Cieszynie
All rights reserved.
Polityka prywatności i cookies
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego