Wspólnoty formacyjne

Wspólnoty formacyjne działające w 2016 roku:

SPOTKANIA SENIORÓW – 3 poniedziałek miesiąca o 9.00 w kościele na Mszy Świętej. Po niej spotkanie przy stole w salce katechetycznej

KATECHEZA DOROSŁYCH – w 2 i 4 środę miesiąca po Mszy Świętej w salce katechetycznej

ŻYWY RÓŻANIEC – pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 17.00 na Adoracji Najświętszego Sakramentu

RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH – w 2 i 4 piątek miesiąca o godzinie 19.00 w salce katechetycznej

APOSTOLAT MARYJNY – 2 poniedziałek miesiąca o 19.00 w salce katechetycznej

ZESPÓŁ CHARYTATYWNY – posługuje na Spotkaniach Seniorów i w innych potrzebach. W skład zespołu wchodzą:

Wawrzacz Teresa
Gil Jadwiga
Salachna Maria
Pawlik Jolanta
Śliż Joanna
Kubaczka Stanisława
Kafka Jadwiga

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY (Grupa Młodzieżowa) – spotkania we wtorki po Mszy Świętej

KRĄG BIBLIJNY – 1, 3 i 4 poniedziałek miesiąca o 19.40 w salce katechetycznej.

DZIECI MARYI – spotkania w soboty o godzinie 10.00
Do Wspólnoty należą:

Marysia Brzezińska
Ania Hernik
Faustynka Kożdoń
Gabrysia Laszczak
Patrycja Macura
Weronika Poloczek
Zosia Teper
Julia Urbańczyk
Maja Żarnowiecka
Michasia Żarnowiecka

Dzieci Maryi to wspólnota o charakterze maryjnym, skupiająca w swych szeregach dzieci. Swoimi korzeniami sięga diecezji katowickiej. W maju 1978 ks. bp Herbert Bednorz polecił ks. Janowi Morcinkowi opracowanie wytycznych, które stały by się podstawą do odnowienia ruchu maryjnego wśród dzieci.

Zatwierdzona początkowo tylko dla diecezji katolickiej wspólnota Dzieci Maryi w krótkim czasie zaistniała również w wielu innych polskich diecezjach, mając w nich swoich diecezjalnych duszpasterzy.

Celem wychowawczym i duchowym stowarzyszenia jest „upodobnienie się do Maryi i naśladowanie Tej, którą Sobór Watykański II w konstytucji Lumen gentium nazywa najznakomitszym wzorem i świadectwem wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem”. Ruch sięga również do posoborowej adhortacji Pawła VI Marialis cultus, by w ten sposób przyczyniać się do kształtowania pobożności maryjnej zgodnie z zasadami sformułowanymi przez papieża. Dlatego cykl formacyjny ukazuje Maryję w życiu Kościoła
i każdego chrześcijanina, służy pogłębianiu wiary uczestników i świadomemu oraz aktywnemu ich życiu w kościele.

Takie ujęcie roli i miejsca Maryi zgadza się z adhortacją Marialis cultus i z nauką zawartą w encyklice Redemtoris Mater

Dzieci należące do ruchu, wybierają Maryję jako wzór osobowy i ideał własnego życia. Poznając Matkę Bożą, starają się kształtować w sobie Jej rysy, dostrzegają potrzebę pracy nad sobą i konieczność otwartości dla bliźniego. Program formacyjny jest tak ułożony, by wprowadzać stopniowo (uwzględniając wiek dzieci) na długą drogę dojrzewania chrześcijańskiego i wrastania w świat wiary świadomej i pogłębionej. Uczestnicy nie tylko zdobywają wiedzę o wierze, ale jej zasady wcielają w życie. W oparciu o Słowo Boże i liturgię, pogłębiają swą osobową więź z Chrystusem, uczą się prawidłowego stosunku do bliźnich. W ten sposób budują autentyczną wspólnotę chrześcijańską, w której przeżywana jest prawdziwa miłość. W ramach programu wychowawczego ruchu Dzieci Maryi podejmowane są konkretne działania apostolskie, zarówno w obrębie samej wspólnoty jak i parafii.

Znakiem rozpoznawczym Dzieci Maryi jest Cudowny Medalik objawiony św. Katarzynie Labouré, noszony na wstążkach żółtych, zielonych i niebieskich w zależności od czasu przebywania w grupie. Medalik jest uroczyście nakładany nowym kandydatom w dniu 8 grudnia, święto patronalne wspólnoty. Dzieci przynależące do grupy mają też pewne zobowiązania. Należą do nich:


- życie w łasce uświęcającej,

- czynny udział w Eucharystii,

- odmawianie aktu oddania się Matce Bożej,

- uczęszczanie na spotkania Dzieci Maryi,

- aktywne włączanie się w życie parafii,

- pogłębianie wiedzy religijnej,

- pomoc bliźniemu.

Charakterystyczne dla tego ruchu jest „wstępowanie w ślady Maryi, bycie z Maryją i działanie na Jej wzór. Dlatego w materiałach formacyjnych w ramach proponowanych dla członków wspólnoty ćwiczeń „Ofiaruję Bogu i Maryi w tym tygodniu” zachęca się dzieci do częstej modlitwy, odmawiania aktu ofiarowania się Niepokalanej, a także do podejmowania konkretnych czynów apostolskich.

GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH

W tygodniu:

18.00,

soboty - 9.00

W Niedzielę i Święta:

7.00, 9.00, 11.00, 18.00

 

Spowiedź Święta pół godziny przed Mszą Świętą


Kancelaria parafialna czynna:

Poniedziałek 15.00-17.00

Środa 15.00-17.00

Piątek 15.00-17.00

AKTUALNOŚCI
Główne zdjęcie najnowszej aktualności

RORATY 2017

  RORATY odprawiane będą od poniedziałku do piątku o godzinie 18.00 a w soboty o 9.00. Serdecznie zapraszamy do udziału dzieci, ale r&...

SPOWIEDŹ PRZED ŚWIĘTAMI

Poniedziałek i wtorek od 17.00 do 18.00 Środa i czwartek od 10.00 do 12.00 i od 16.00 do 18.00 Piątek od 8.00 do 9.00 i od 16.00 do 18.00 Sobota od 8....

PLANOWANE TERMINY ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH 2017/2018

Sobota, 9 grudnia 2017, godzina 13.30 (ks. Rafał) Skrzypka 1 (ks. Antoni) Skrzypka 2-4 Niedziela, 10 grudnia 2017, godzina 13.30 (ks...
czytaj więcej

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Imienia Najświętszej Marii Panny w Cieszynie
ul. Kościuszki 30, 43-400 Cieszyn

tel. 660 825 134
antonidewor@hotmail.com

Zdjęcie Kościoła
Copyright © 2016 Parafia Rzymskokatolicka Imienia Najświętszej Marii Panny w Cieszynie
All rights reserved.
Polityka prywatności i cookies
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego