Relikwie

Relikwie

 

Czciciel Niepokalanej założyciel pierwszego w Polsce męskiego zgromadzenia zakonnego Księży Marianów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia N. M. P.
 
 

 

Wspomożyciel dusz czyśćcowychwielokrotnie miewał wizje dusz czyśćcowych, a założonemu przez siebie zakonowi wyznaczył jako jeden z celów modlitwę za zmarłych.

 

 

 
Patron dzieci poczętych w związku z cudem, który dokonał się za wstawiennictwem o. Papczyńskiego, a którym było ożywienie martwego płodu i szczęśliwe narodziny dziecka.

 

O. Stanisław Papczyński przychodzi na świat w Podegrodziu koło Starego Sącza w rodzinie chłopsko-rzemieślniczej 18 maja 1631 roku, umiera natomiast jako przełożony generalny Zakonu Księży Marianów w Górze Kalwarii 17 września 1701 roku. Na chrzcie otrzymuje imię Jan, ale wstępując do Pijarów przyjmuje imię zakonne Stanisław od Jezusa i Maryi, które zachowuje też później, gdy staje się założycielem Zgromadzenia Księży Marianów. Stąd też pod takim imieniem jest powszechnie znany.

Jeszcze w łonie matki przeżył niezwykle niebezpieczną przygodę. Tuż przed narodzinami przepływała ona łodzią przez Dunajec. Nagle zerwała się burza i kobieta wpadła do wody, ale ocalała cudem. Wtedy to najprawdopodobniej ofiarowała Panu Bogu swoje dziecię, ochrzczone w miejscowym kościele pw. św. Jakuba. 
 Jako mały chłopiec przeżył jeszcze wiele innych dramatycznych chwil, m.in. oblał się wrzącym rosołem, ale jego rany zagoiły się bez interwencji lekarza, przetrwał też ciężką epidemię.

 Swą edukację rozpoczynał w Nowym Sączu, aby kontynuować ją w szkole jezuitów w Jarosławiu, gdzie ukończył klasę gramatyki. Następnie podjął naukę w jezuickim kolegium we Lwowie. Uczył się także w pijarskim kolegium w Podolińcu oraz w jezuickiej szkole w Rawie Mazowieckiej. Ojciec Papczyński wstąpił w młodości do zakonu pijarów. Zniechęcony jednak lekceważeniem złożonych ślubów przez współbraci, po 14 latach opuścił zakon i postanowił założyć własne zgromadzenie. Stolica Apostolska zatwierdziła je pod koniec jego życia, w 1699 roku..
Był duszpasterzem w Warszawie w kościele zgromadzenia Księży Pijarów, przy ul. Długiej, w klasztorze Braci Mniejszych Obserwantów przy ul. Senatorskiej. Tę pracę łączył ze studiami teologicznymi. Święcenia kapłańskie przyjął w Brzozowie na Podkarpaciu. 
Kiedy został kapłanem, z wielką gorliwością służył tym, do których został posłany. Ludzie zwracali się do niego z różnymi prośbami. Któregoś dnia stroskane małżeństwo przyniosło mu na rękach swojego dopiero co zmarłego syna. Rodzice płakali i prosili go o ratunek. A on kazał chłopca położyć na ołtarzu i odprawiał Mszę św. W czasie Przeistoczenia chłopiec ożył. 
Ojciec Stanisław Papczyński miał wiele darów od Pana Boga - potrafił przepowiedzieć przyszłość, miał dar lewitacji oraz uzdrawiania. Choć nie chwalił się tymi darami, ludzie zauważali je i uważali go jeszcze za życia za świętego. Po śmierci Ojca Papczyńskiego przez długi czas jego ciało nie ulegało rozkładowi.

Dzięki wszechstronnej formacji intelektualnej i duchowej oraz praktyce na polu dydaktycznym, wychowawczym i duszpasterskim, wchodzi o. Stanisław Papczyński na stałe do dziejów kultury Rzeczypospolitej i Kościoła Katolickiego w Polsce, jako jeden z wybitniejszych humanistów i jednocześnie mistyków XVII w. . Daje się poznać jako gorliwy wychowawca młodego pokolenia obywateli Rzeczypospolitej.

Był też bardzo wyczulony na krzywdy społeczne, a w swoich pismach i naukach piętnował wady ówczesnej Rzeczpospolitej, przedstawiał program jej naprawy oraz brał w obronę pokrzywdzonych.

Z jego posługi dydaktycznej, duchowej i pasterskiej korzysta wielu, poczynając od prostego ludu, a kończąc na najwyżej postawionych osobistościach państwowych i kościelnych kraju m.in. król Jan III Sobieski i nuncjusz Antonio Pignatelli, późniejszy papież Innocenty XII. 
Bł. Stanisław Papczyński był spowiednikiem króla Jana III Sobieskiego. Władca ten lubił także słuchać kazań założyciela marianów, ten zaś miał przepowiedzieć Sobieskiemu zwycięstwo pod Wiedniem.

 Żyjąc w czasach wielu wojen w XVII wieku, o. Papczyński był świadkiem śmierci tysięcy ludzi na polach bitewnych oraz od szalejących chorób zakaźnych. Sam towarzyszył wojskom polskim w kampanii wojennej przeciw Turkom . Widział, jak ludzie ginęli nie przygotowani na spotkanie z Bogiem. Miał też częste przeżycia mistyczne cierpień dusz czyśćcowych. Powodowany odruchem chrześcijańskiego miłosierdzia, powierzył założonej przez siebie rodzinie zakonnej szczególną misję wspierania modlitwą i uczynkami pokutnymi zmarłych w ich pozaziemskim oczyszczeniu. Równocześnie widząc upadek moralności i zagrożenie życia religijnego swoich rodaków, chciał, by jego zakon przyczyniał się do pogłębienia wiary i odrodzenia obyczajów narodu. Podjął zatem działalność apostolską szczególnie wśród ludności religijnie zaniedbanej. 
 

Ojciec Stanisław zmarł w opinii świętości 17 września 1701 roku w Górze Kalwarii zwanej niegdyś Nową Jerozolimą (jest to centrum kultu błogosławionego). Znajduje się tu m.in. mariański kościół zwany Wieczernikiem, w którym umieszczono sarkofag z trumną o. Papczyńskiego. Po jego śmierci wielu ludzi modląc się za jego wstawiennictwem otrzymywało różnorodne łaski, a jego duchowi synowie skrzętnie je zapisywali.

Jeszcze w XVIII wieku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Czekał na nią aż trzy wieki.16.XII. 2006 r. papież Benedykt XVI uznał ożywienie dziecka w łonie matki za wydarzenie nadprzyrodzone i podpisał dekret o cudzie dokonanym za wstawiennictwem o. Stanisława Papczyńskiego. Dekret ten otworzył drogę do beatyfikacji Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów. 16 września 2007 roku w licheńskim sanktuarium maryjnym, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Tarcisio Bertone ogłosił ojca Papczyńskiego błogosławionym. (więcej homilie )

 

 Relikwie bł. Stanisława Papczyńskiego

 

Dnia 2 października 2011r. w kościele Imienia NMP w Cieszynie, uroczyście wprowadzono relikwie błogosławionego, w związku z zakończeniem nabożeństwa 20 sobót różańcowych ( więcej) których mottem były słowa Bł. Stanisława Papczyńskiego - ,,IMIENIEM MARYI ZWYCIĘŻYSZ ".Bł. Ojciec.Papczyński usłyszał te słowa od samej Maryi ,które później przekazał królowi Janowi III Sobieskiemu ,wielkiemu zwycięzcy spod Wiednia.

 

MODLITEWNIK


 

Prośba o opiekę Bożą według bł. o. Stanisława Papczyńskiego 

Boże, mój Ojcze i Opiekunie, bądź uwielbiony na wieki. Prowadź mnie Twym ramieniem po drogach tego świata. Ty wiesz, o Panie, że sam z siebie nie jestem zdolny uczynić cokolwiek dobrego. Spraw,...


więcej….


 

Prośba o łaskę wzrostu duchowego według bł. o. Stanisława Papczyńskiego 

Panie, mój Boże, daj mi wiarę mocną, nadzieję niewzruszoną, miłość nieustanną. Daj sercu mojemu tę łaskę, aby Ciebie pragnęło pragnąc – szukało; szukając – znajd...


więcej…..


 

Akt ofiarowania Bogu według bł. o. Stanisława Papczyńskiego 

Panie, mój Boże, ofiaruję Ci moje serce, aby Ciebie jedynie miłowało i niczego oprócz Ciebie.Ofiaruję Ci...


więcej….


 

Postanowienie czynienia woli Bożej według bł. o. Stanisława Papczyńskiego 

Oświadczam, Boże mój, nieskończonej dobroci i Majestatu Panie, że ani tego dnia, ani w ciągu całego mojego życia nie zechcę nic przeciw Twej woli myśleć, mówić, czynić. Jeśli rzecz...


więcej…..


  

 

Akt ofiarowania się Zbawicielowi według bł. o. Stanisława Papczyńskiego

 

Chryste, chcę jedynie być Twoim niewolnikiem, nie ma innego Króla z wyjątkiem Ciebie, o Jezu. Jeśli w miłosierdziu swoim połączysz mnie z Sobą, któż zdoła ...

  więcej…..


 

 

Modlitwa do Matki Najświętszej według bł. o. Stanisława Papczyńskiego

 

O naprawdę słodka jesteś, Panno Maryjo! Któż bowiem kiedykolwiek, pełen goryczy uciekał się do Ciebie i odszedł bez najsłodszej pociechy? Kto pełen zgryzoty przystą...


więcej….


 

 

 

Modlitwy za zmarłych na każdy dzień tygodnia

"Błaganie Boga o wyzwolenie dusz przebywających w czyśćcu lub wspomaganie ich innymi sposobami jest dziełem szlachetnej miłości".

 

bł. o. Stanisław Papczyński, więcej…. 

Litania za zmarłych

 

 

Kyrie eleison,Chryste eleison,Kyrie eleison.Chryste, usłysz nas,Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, BożeDuchu Święty, BożeŚwięta Trójco, jedyny Boże. Święta Maryjo - módl się za nami


wiecej…..


 

 

 

Litania do bł. Stanisława do prywatnego odmawiania

 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze z nieba, Boże –  zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże Duchu Święty, Boże Święta Tr...


więcej…..

 

 

Modlitwa o łaskę za przyczyną bł. Stanisława

Boże Ojcze, Ty w swojej niezmierzonej Opatrzności dałeś nam w błogosławionym Stanisławie skutecznego orędownika u Twojego tronu, racz mi udzielić za jego wstawiennictwem łaskę (…), o którą Cię proszę oraz daj mi za jego przykładem wiernie pełnić Twoj...


więcej….

 

 

Modlitwa o kanonizację bł. Stanisława

 

Przenajświętsza i niepodzielna Trójco, która w sercach wiernych sług Twoich mieszkanie sobie obierasz, a po śmierci nagradzasz ich zasługi chwałą nieba, spraw, prosimy Cię, aby błogosławiony Stanisław, który wpatrzony w misterium Niepokalanego Pocz...


więcej…..

GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH

W tygodniu:

18.00,

soboty - 9.00

W Niedzielę i Święta:

7.00, 9.00, 11.00, 18.00

 

Spowiedź Święta pół godziny przed Mszą Świętą


Kancelaria parafialna czynna:

Poniedziałek 15.00-17.00

Środa 15.00-17.00

Piątek 15.00-17.00

AKTUALNOŚCI
Główne zdjęcie najnowszej aktualności

OGRANICZENIA SANITARNE OD 7 LISTOPADA 2020

  Z powodu ograniczeń sanitarnych wprowadzamy tymczasowo dodatkowe Msze Święte w niedziele: o godzinie 15.00 oraz o 17.00. Na Msze ni...

PLAN PRZEBUDOWY PREZBITERIUM NASZEGO KOŚCIOŁA

Prezentowany obraz to  wizualizacja wyjęta z rpojektu przebudowy naszego prezbiterium. Autorem Projektu jest architekt p. Bogdan Kojder.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Codziennie o godzinie 15.00 - Godzinie Miłosierdzia Bożego - odmawiamy w naszym kościele Koronkę. Prosimy w niej Miłosiernego o zwalczenie epidemii i...
czytaj więcej

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Imienia Najświętszej Marii Panny w Cieszynie
ul. Kościuszki 30, 43-400 Cieszyn

tel. 660 825 134
antonidewor@hotmail.com

Zdjęcie Kościoła
Copyright © 2016 Parafia Rzymskokatolicka Imienia Najświętszej Marii Panny w Cieszynie
All rights reserved.
Polityka prywatności i cookies
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego